سلامت

نظارت بر اخذ تعرفه‌های مصوب و برخورد با تخلفات تعرفه‌ای

به گزارش روز پنجشنبه برگزیده های ایران از وبدا، در نامه سعید کریمی آمده است: 

چنانچه مستحضرید اخذ وجوه خارج از صورتحساب بیماران در موسسات پزشکی دولتی و غیردولتی، دفاتر کار و مطب پزشکان تخلف محسوب می‌شود، لذا دستور فرمایید موارد ذیل به تمامی موسسات بهداشتی و درمانی، دفاتر کار و مطب های زیر مجموعه آن دانشگاه ابلاغ شود.

– اخذ وجوه نامتعارف و خارج از صورتحساب موسسات پزشکی به خصوص در بیمارستانها و مراکز جراحی محدود تحت هر عنوان ممنوع و لازم است با استناد به ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی درمانی در دستور کار کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی آن دانشگاه قرار گیرد.

– هرگونه ارائه خدمات مازاد بر نیاز بیماران، تجمیع کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، استفاده از کدهای با ارزش ریالی بالاتر در خدمات دارای کد مشخص با هدف انتفاعی ممنوع و مصداق تخلف تعرفه ای بوده و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۱ آن دانشگاه است.

– تهیه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مطابق با بخشنامه های ابلاغی از طریق داروخانه های بیمارستانی تامین و هزینه های آن در صورتحساب بیماران درج شود و هرگونه پرداخت مستقیم بیمار یا همراهان در وجه افراد یا شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی مورد استفاده در تمام خدمات تشخیصی و درمانی ممنوع است.

– نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب توسط پیمانکاران بخش های برونسپاری شده در بیمارستانهای دولتی و غیردولتی از وظایف ناظرین قرارداد، مسئولین فنی و پیمانکار است و در بازدیدهای نظارتی معاونت درمان مورد توجه ویژه قرار گیرد.

– در بررسی و رسیدگی به تخلفات تعرفه ای خارج از صورتحساب و وجوه نامتعارف در موسسات پزشکی، تخلف موسسه (عدم ایفای وظایف مسئول فنی) و متخلف به صورت همزمان پیگیری و از حداکثر ظرفیت های قانونی در اعمال مقررات استفاده شود (تعزیرات حکومتی، هیات انتظامی سازمان نظام پزشکی، هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و اعضای هیات علمی، ماده ۳۳ آیین نامه بیمارستانها ).

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا