تأسیس شهرداری جدید موافقت وزیر کشور با تأسیس شهرداری شهرهای جدید خراسان رضوی تبدیل روستا به شهر

دکمه بازگشت به بالا