ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها طرح جامع مدیریت شهری اصل 85 قانون اساسی لزوم ایجاد مکانیسم‌های مشارکت شهروندان در مدیریت شهری

دکمه بازگشت به بالا