کرمانشاه مسمومیت بیمارستان امام خمینی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همومن رفیعی مرگ مونوکسید کربن برگزیده های ایران

دکمه بازگشت به بالا